Jelenlegi hely

Bercsényi pályázat

Pályázati Felhívás

Frissítés: a pályázatot lezártuk, a győztes pályázónak gratulálunk!

A pályázat célja
A pályázat a Schönherz Zoltán Kollégiumban elő építészhallgatók a kollégiumba való beilleszkedésének segítését szolgálja. A pályázat célja a kollégiumban élő építészhallgatók szakmai, kulturális fejlődéséhez, valamint az Építészmérnöki Kar és a Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatóinak közösségépítő rendezvényhez való hozzájárulása.

A pályázat kiírója és a pályázók köre
A pályázatot a Schönherz Kollégiumért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) írja ki. A pályázatok formai, és tartalmi bírálatát a kuratórium végzi. Pályázhat minden kollégiumban lakó építész, informatikus vagy villamosmérnökhallgató.

Támogatható célok

  • Építész hallgatókat is érintő kollégiumi életkörülmények javítása.
  • Építészhallgatók szakmai és kulturális fejlődési lehetőségeinek bővítése az SCH kollégiumban.
  • Építész és villanykaros hallgatókat közösen érintő, közösségépítő események megrendezése.

Támogatás formája, felhasználása
A megpályázott célokat pénzzel támogatja az alapítvány, melynek mértékéről az Alapítvány által összeállított bizottság dönt annak tartalma alapján.

Támogatás mértéke
A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás legkisebb összege 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint, legnagyobb összege 600 000 Ft, azaz hatszázezer forint.

Támogatási szerződés, módosítások
A nyertes pályázókkal a döntést követően az Alapítvány támogatási szerződést köt, melyben rögzíti a felek által vállalt kötelezettségeket. A pályázatban rögzített összegektől eltérni pozitív irányba csak megfelelő indokkal, kis mértékben (10%) lehet, ennél nagyobb eltérések esetén módosítási kérelmet kell benyújtania a bíráló testülethez, mely azt 30 napon belül elbírálja. A támogatott pályázat módosításának kezdeményezése kizárólag írásban, indokolással ellátott pályázatmódosítási kérelem benyújtásával kezdeményezhető.

Leltár
A pályázott tárgyi eszközök az Alapítvány leltárába kerülnek, használatuk joga a pályázat céljainak megvalósítása érdekében a pályázóhoz kerül. A pályázó feladata gondoskodni a leltárért felelős személy értesítéséről és az új tárgyi eszközök leltárba vételéről (Mérész Dániel, meresz.daniel@gmail.com). A leltári tárgyak holléte és állapota időnként ellenőrzésre kerülhet, a pályázó csoport vezetője anyagi felelősséget vállal a leltári hiányokért és a tárgyi eszközök nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, illetve tudomásul veszi, hogy a tárgyi eszközök hanyag kezelése a pályázat végrehajtásának felfüggesztését, a pályázó további pályázatokból történő kizárását vonhatja maga után. Az eszközök használati joga felfüggeszthető, ha azok a pályázat céljaival nem összeegyeztethető módon kerülnek felhasználásra.

Beszámoló
A pályázó csoport vezetője felel a pályázat végrehajtásáért és elszámolásáért, a célok megvalósulásáért, és beszámolási kötelezettsége van melynek határideje a költést követő 15. nap. A beszámoló elfogadásáról a bíráló testület dönt.

Határidők és leadás
A pályázatok leadására 2013. szeptember 9. déli 12:00 órától van lehetőség, ennek végső határideje 2013. október 14. déli 12:00 óra. Pótlólagos leadásra lehetőség nincs, kizárólag formai hibás pályázatok esetén az Alapítvány kuratóriuma egyéni egyeztetés alapján a hiba javítására lehetőséget biztosíthat. A pályázatot elektronikusan és papíros formában egyaránt le kell adni. Elektronikusan ezen a weboldalon (alul) kell feltölteni egy, a pályázat fájljait tartalmazó mappát, tömörítve, .zip formátumban, a pályázó nevével fémjelezve. Papíros formában a 1719-es gazdasági irodában, a pályázó nevével, illetve aláírásával fémjelezve kell leadni.

A pályázatban szerepelnie kell az összes pályázott eszköznek, azok pontos megnevezésének, árának, a költés tervezett időpontjának (az eddigiek a táblázatban), illetve egy rövid ismertetésnek, melyben tagolva van az eszköz rendeltetése, és az indoklás, amely alapján megfeleltethető a pályázat céljainak (ezek már az adatlapban).

Események támogatásánál szerepelnie kell az esemény megnevezésének, a támogatás teljes összegének, időpontjának (eddigiek a táblázatban) továbbá az esemény lefolyásának rövid ismertetőjének, és az indoklásnak, mely alapján az esemény megfelel a pályázatban kiírt támogatható céloknak (ezek már az adatlapban). Ezekhez a kitöltendő dokumentumok sablonjai szintén elérhetők az oldal alján.

A pályázók értesítése
A pályázókat az Alapítvány az általuk megadott elektronikus levélcímen értesíti a pályázat eredményéről és nyertes pályázat esetén a további teendőkről.

További információk
A pályázatról bővebb felvilágosítást a kuratorium@sch.bme.hu levelezőlistán lehet kérni, ahol lehetőség van egyéni konzultációs időpont egyeztetésére is.

Budapest, 2013. augusztus 30.

Letöltendő dokumentumok

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer